Legal

Terms of sale in Danish

Handelsbetingelser

Ved køb hos os accepterer du nedenstående betingelser.

Navn og adresse på virksomheden
Virksomhedens navn er Manufakture og har registreret adresse på Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark.

Virksomhedens registreringsnummer
Manufakture er registreret i Danmark under cvr.nr. 29359490.

Kontaktoplysninger
Virksomheden kan kontaktes pr. e-mail christoffer@manufakture.dk eller telefon +45 2980 5297.

Produktets vigtigste egenskaber
Det enkelte produkts vigtigste egenskaber er beskrevet under produktets beskrivelse.

Alle omkostninger inkl. levering
Til købsprisen kommer betaling af fragt. Fragtprisen afhænger normalt af varens størrelse og vægt. Hvis fragtprisen bliver højere end vores beregning ved din ordre får du mulighed for at træde tilbage fra aftalen uden omkostninger.

Købeloven
Det er en betingelse for Køb af produkter via www.manufakture.dk at du er forbruger. Købet er omfattet af Købeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003 med senere ændringer).

Leveringstid
Vores produkter fremstilles normalt efter ordre. Leveringstiden afhænger derfor af hvilken vare du har købt. For levering af varer under kr. 5.000 er leveringstiden ca. 1 – 2 uger, mens den for varer over kr. 5.000 er ca. 3 – 4 uger. Når din ordre er modtaget sender vi en bekræftelse på mail med forventet leveringstidspunkt. Når varen er sendt fra os sender vi dig et forsendelsesnummer (trackingnummer).

Transportforsikring
Når vi sender varen til dig inkluderer vi transportforsikring i fragtbeløbet.

Reklamation af skader
Ved modtagelse af varen beder vi dig kontrollere skader på emballagen, og hvis der kan ses skader på varen indeni skal du nægte at modtage varen. Hvis kun emballagen er beskadiget skal du bede fragtmanden om at skrive det ned. Hvis du bliver opmærksom på skader efter du har pakket varen op, skal du kontakte os snarest muligt.

Fortrydelsesret
Du har efter dansk ret mulighed for at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du modtog varen. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Manufakture, Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark, +45 29 80 52 97, christoffer@manufakture.dk, din beslutning om at fortryde aftalen. Du kan finde en formular til fortrydelse på:

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Det er ikke et krav at du bruger formularen.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Du skal dog afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Udgifterne afhænger af den vare der er leveret men forventes højst at beløbe sig til ca. 1.500,00 DKK.
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

Lovvalg og værneting
Når du handler hos os accepterer du, at den danske købelov finder anvendelse for købet og regulerer parternes rettigheder og forpligtelser. Dette gælder med undtagelse af præceptive regler i det land, som du som køber er bosiddende i, hvis det er et andet land end Danmark.

Det er i forbrugerkøb ikke muligt at aftale værneting før en tvist er opstået, jf. retsplejelovens § 245, stk. 2. Uden for forbrugerkøb skal sag anlægges ved de danske domstole og værneting er Københavns Byret